Redovno održavanje saobraćajnica u Centru

Na osnovu ugovora o izvođenju radova na redovnom održavanju i sanaciji ulica na području općine Centar sanirane su saobraćajnice, postavljani izdignuti ivičnjaci i ugrađena saobraćajna signalizacija na više lokacija.

Sanacija oštećenja i asfaltiranje je obavljeno u ulicama Muhameda Hadžijahića na Koševskom brdu, Antuna Hangija od spoja sa Ulicom Kalemova do broja 83, Odobašina, Betanija, Pećina i Dejzina Bikića između brojeva 178 i 195.

 

U ulici La Benevolencija su ugrađeni izdignuti ivičnjaci za sprečavanje nepropisnog parkiranja motornih vozila, dok su nedostajući poklopci i sanacija linijskih i slivničkih rešetki urađeni u ulicama Avde Jabučice, Hasana Bibera, Marcela Šnajdera, Crni vrh, Kranjčevićeva, Avde Hume, Urijan Dedina, Husrefa Redžića i Dejzina Bikića.

 

Postavljena je i nova saobraćajna signalizacija u ulicama Čobanija i Patriotske lige.

 

U Jukićevoj ulici obilježena su mjesta za parkiranje osoba sa invaliditetom, dok je u Ulici Branilaca Šipa urađeno obilježavanje horizontalnih punih linija.

 

Za realizaciju ovog projekta u budžetu Općine Centar je obezbijeđeno 55.000 KM.