450 korisnika svakog mjeseca dobije po 50 KM od Općine Centar

Općina Centar Sarajevo je u sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva i ove godine realizirala projekat „Hljeb i mlijeko za penzionere“ u okviru kojeg je svakog mjeseca izdvajala po 50 maraka mjesečno za 450 socijalno ugroženih starijih sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.

U budžetu središnje sarajevske Općine u 2021. godini za ovu namjenu izdvojeno je 300 hiljadaKM, a sa realizacijom projekta će biti nastavljeno i u narednoj godini.

 

Sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar, u skladu sa utvrđenim kriterijima, a na osnovu podnesenih zahtjeva.

 

- Na listi trenutno imamo 393 penzionera sa minimalnim primanjima i 57 lica preko 60 godina koji nisu ostvarili pravo na penziju, istakli su iz Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar.

 

Projekt je pokrenut 2009. godine.