Povodom najavljenog okupljanja roditelja učenika OŠ „Vladislav Skarić“

Općina Centar ispunila obaveze iz svoje nadležnosti

S obzirom na najavljeno okupljanje roditelja učenika Osnovne škole „Vladislav Skarić“, a zbog, kako su istakli, sve većeg nezadovoljstva uslovima u kojima se odvijaju nastavne aktivnosti u školi, želimo da informišemo javnost o sljedećim činjenicama:

Neprovjerene informacije o navodnom zatvaranju OŠ „Vladislav Skarić“ datiraju još od 2014. godine. U posljednje vrijeme aktuelna je priča o zatvaranju fiskulturne sale, a sve sa namjerom da bi se zemljište koje je atraktivno, prodalo privatnom investitoru.

 

Kategorično odbacujemo insinuacije da je fiskulturna sala zatvorena za upotrebu kako bi se zemljište prodalo privatnom investitoru. Istina je da je sala zatvorena na osnovu Mišljenja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo od 6. aprila 2021. godine u kojem između ostalog stoji: „da je na potencijalnom klizištu na lokalitetu škole izmjereno značajno pomjeranje na južnoj stražnjoj repernoj tački sale“. Imajući to u vidu Školski odbor je donio odluku o zatvaranju sale za tjelesni odgoj.

 

Istovremeno, djeci je obezbijeđeno da časove tjelesnog odgoja obavljaju u prostoru KSC „Skenderija“.

 

7. juna 2021. godine držan je sastanak na kojem su pored predstavnika Općine prisustvovali direktorica Zavoda za izgradnju KS Belma Barlov, direktor OŠ „Vladislav Skarić“ Meho Pirić, te predstavnici Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

 

Na sastanku su doneseni sljedeći zaključci:

 

1.   Konstatovano je da su riješeni svi imovinsko-pravni odnosi.

2.   Općina Centar je u budžetu izdvojila finansijska sredstva za sanaciju klizišta, a kako bi se omogućilo nesmetano izvođenje nastave u Osnovnoj školi „Vladislav Skarić“. (Obezbijeđen dio sredstava u budžetu Općine)

3.   Općina Centar i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo ostaju čvrsto pri stavu da je u potpunosti opravdano postojanje i funkcioniranje Osnovne škole „Vladislav Skarić“.

4.   Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je preuzeo obavezu da analizira dostavljeni projekat sanacije klizišta, te da mišljenje.

5.   Također, bit će angažirani i statičari koji će dati svoje  mišljenje.

6.   U međuvremenu će Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo preuzeti neophodne aktivnosti kako bi se učenici u septembru vratili u školske klupe, s tim što će se aktivnosti iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj odvijati na najbližoj lokaciji.

7.   Na narednom sastanku utvrditi šta su sljedeći koraci u prevazilaženju problema.

 

Služba za civilnu zaštitu Općine Centar je sklopila ugovor sa Angermeier firmom za monitoring stanja klizišta u ulici Terezije pored OŠ „Vladislav Skarić“ još 2018 godine. U 2020. godini Općina je naručila od TZI inženjering d.o.o geološki i geotehnički elaborat za lokaciju i objekat škole sa salom. Elaborat je urađen i dostavljen Zavodu za izgradnju KS.

 

Na sastanku održanom u junu predstavnici Zavoda su tražili da se uradi statički nalaz sale, a koji je kao prethodno pitanje neophodno uraditi, da bi se pristupilo sanaciji klizišta na ovom lokalitetu. Elaborat je, na zahtjev Općine Centar, uradila firma HS inžinjering. Elaborat je završen 20.9.2021. godine, a Zavodu i školi je dostavljen 27.9.2021. godine.

 

Općina Centar, iako nije bila u obavezi, preuzela je, radi ubrzanja okončanja cjelokupnog postupka, finansiranje statičkog nalaza objekta sale za tjelesni odgoj.

 

 

Nadalje, Općina Centar Sarajevo je u budžetu izdvojila sredstva za sanaciju klizišta, a kako bi se omogućilo nesmetano izvođenje nastave u Osnovnoj školi „Vladislav Skarić“.

Sanacija klizišta je u isključivoj nadležnosti Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i pozivamo nadležne da urade svoj dio posla kako bi djeca u ovoj školi ponovo mogla koristiti salu za tjelesni odgoj.

 

Napominjemo da je Općina Centar u ovoj godini za obnovu školskih objekata i unapređenje uslova boravka u istima izdvojila 272 hiljade maraka. Na kraju, naše opredjeljenje za širenjem mreže školskih ustanova dokazali smo i kada smo na Šipu otvorili najmoderniju osnovnu školu u Kantonu Sarajevo.

 

Sve obaveze vezane za školu, koje su bile u nadležnosti, ali i one koje nisu, a koje je radi ubrzanja procesa preuzela, Općina Centar je u potpunosti ispunila.