Poziv za iskazivanje interesa i prijavu privrednih subjekata za učešće na Svjetskoj izložbi EXPO 2020

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je poziv za iskazivanje interesa i prijavu privrednih subjekata za paket podrške za učešće na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai.

Ovaj događaj predstavlja jedinstvenu globalnu platformu za privlačenje investicija, sklapanje poslovnih partnerstava i promociju međunarodne saradnje i razmjene.

 

Detaljnije informacije o objavljenom pozivu dostupne su na sljedećem linku: https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/poziv-za-iskazivanje-interesa-i-prijavu-privrednih-subjekata-za-paket-podrske-za