Saradnja Općine Centar sa Habitat for Humanity International

Edukacija o poboljšanju energetske efikasnosti u stambenom sektoru

Općina Centar Sarajevo u saradnji sa Habitat for Humanity International, a u svrhu implementacije REELIH projekta za Općinu Centar Sarajevo organizuje edukaciju u sferi mogućnosti poboljšanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru.

Tim povodom se pozivaju predstavnici kućnih savjeta na navedenu edukaciju.

Prezentacija će, između ostalog, sadržavati modele subvencioniranja implementacije mjera energetske efikasnosti iz Akcionog plana za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru općine Centar Sarajevo koji je urađen u saradnji sa konsultantskom kućom ENOVA Sarajevo kroz REELIH projekat (Energetska efikasnost za domaćinstva sa niskim primanjima u objektima kolektivnog stanovanja).

REELIH projekat se u BiH implementira od strane Habitat for Humanity International u saradnji sa kompanijom Enova d.o.o. Sarajevo, uz finansijsku pomoć USAID-a. REELIH je prvi projekat u Bosni i Hercegovini čiji je cilj povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru uz istovremeno smanjenje potrošnje energenata.

Uzevši u obzir složenu ekonomsko-socijalnu situaciju u Bosni i Hercegovini, koja u većoj mjeri ograničava implementaciju adekvatnih mjera energetske efikasnosti, poseban fokus Projekta predstavlja pomoć domaćinstvima sa niskim primanjima u povećanju mjera energetske efikasnosti, a u cilju poboljšanja životnog standarda ove kategorije stanovništva, kroz izgradnju samoodrživog finansijskog modela.

Prezentacija će se održati u Mjesnoj zajednici Crni Vrh – Gorica (Ulica Avde Jabučice 52), 30.11.2021. godine u 13.30 sati.