Raspisani javni pozivi za prijem djece u vrtiće

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo obavještava da je Javna ustanova „Djeca Sarajeva“ raspisala javni poziv za upis djece u vrtiće za školsku 2021/2022, uključujući: Javni poziv za redovan prijem djece u cjeloviti razvojni program u školskoj 2021/2022. godini i Javni poziv roditeljima/starateljima djece obaveznika predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo za prijavu i upis djece u vrtiće Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ i osnovne škole u kojima se realizira obavezni program za školsku 2021/2022. godinu.

Obaveznici predškolskog odgoja i obrazovanja, shodno važećim propisima, su sva djeca koja 1. septembra 2021. godine imaju navršenih pet godina života.

Prijava za pohađanje obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeteta može se preuzeti na lokacijama predviđenim za prijavljivanje djece, kao i na web stranici Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Obavezni program u godini pred polazak u školu za školsku 2021/2022 godinu koji sprovodi Javna ustanova „Djeca Sarajeva“ realizirati će se u vrtićima i osnovnim školama Kantona Sarajevo.