Rješavanje stambenog pitanja za pripadnike boračke populacije

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić potpisao je sa direktorom Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Mirzom Emirhafizovićem protokol kojim se iz budžeta ove lokalne zajednice izdvaja 30.000 maraka Fondu, a u svrhu rješavanja stambenog pitanja za članove porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba.

Imajući u vidu težak ekonomsko socijalni položaj boraca i njihovih porodica i nedovoljnu brigu društva za njihove brojne probleme i potrebe, Općina Centar Sarajevo u okviru kontinuirane brige o boračkoj populaciji, najzaslužnijoj za današnju slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, dugi niz godina redovno iz svog budžeta izdvaja značajna sredstva kako bi im pružila potporu i razne vrste pomoći.

 

U općinskom budžetu za 2020. godinu za tu namjenu obezbijeđeno je preko 700 hiljada konvertibilnih maraka.

 

Načelnik Ajnadžić je prilikom potpisivanja protokola kazao da će Općina Centar u skladu sa mogućnostima nastaviti izdvajati sredstva za ovu namjenu.

 

-Nažalost mnogo je pripadnika boračke populacije koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, a ima i slučajeva kada oni koji su branili i odbranili ovu državu nemaju krov nad glavom. U cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja za pripadnike boračke populacije i njihove porodice u budžetu smo izdvojili ova sredstva, a namjeravamo sa ovim vidom podrške nastaviti i dalje, istakao je Ajnadžić.

 

Direktor Emirhafizović izrazio je zahvalnost načelniku Ajnadžiću i Općini Centar na kontinuiranoj podršci boračkoj populaciji.

 

Potpisivanju ugovora u ime Općine Centar prisustvovali su i šef Kabineta Fahrudin Kurtović i pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić.