Završeno uklanjanje devastiranog objekta obdaništa „Razigrani dani“

U planiranom roku radnici građevinske firme „Bosman“ su uspjeli završiti sa uklanjanjem objekta devastiranog obdaništa „Razigrani dani“.

Uklanjanje ovog devastiranog objekta je započelo 21. septembra ove godine, nakon višegodišnjih napora općinske administracije, Općinskog vijeća Centar i građana sa područja Mjesne zajednice „Koševo II“.

 

Sa uklanjanjem devastiranog objekta, koji je godinama predstavljao problem stanarima okolnih zgrada, kao deponija otpada i mjesto na kojem su se okupljali narkomani, završena je prva faza realizacije ovog projekta. Nadležna Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar provodi proceduru izdavanja potrebnih odobrenja kako bi izgradnja novog objekta bila okončana do kraja 2018. godine.

 

Nakon završetka građevinskih radova i izdavanja upotrebne dozvole, Općina Centar će biti upisana u zemljišne knjige kao vlasnik predmetnog poslovnog objekata. Cijelo prizemlje površine oko 510 metara kvadratnih Općina Centar će dodijeliti ugovorom o zakupu na korištenje JU „Djeca Sarajeva“ radi stavljanja u funkciju obdaništa i obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Sprat objekta će koristiti Općina za smještaj Centra za zdravo starenje.

 

Kako bi se ispoštovala potrebna procedura za realizaciju ovog projekta Općinsko vijeće Centar je donijelo Odluku o pristupanju izgradnji poslovnog objekta u Ulici Patriotske lige kod broja 46 i davanju na korištenje Javnoj ustanovi „Djeca Sarajeva“. U skladu sa odredbama ove usvojene odluke Skupština Kantona Sarajevo je dala saglasnost na Sporazum o izgradnji poslovnog objekta – vrtića „Razigrani dani” i načinima i uslovima korištenja istog sa Općinom Centar Sarajevo, koja je investitor projekta. S tim u vezi načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić potpisao je pomenuti sporazum sa ministrom za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvirom Kazazovićem, te direktoricom JU „Djeca Sarajeva“ Jasminom Čongo.