Bezbjedniji prelaz učenika do škole na Marijin dvoru

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima radnici građevinske firme „Grakop“ su tokom proteklog perioda u planiranom roku uspjeli završiti izgradnju pješačkog prelaza u Ulici Fra Anđela Zvizdovića na Marijin dvoru, kod Osnovne škole „Isak Samokovlija“.

Pomenuti prelaz je poseban objekat za smirivanje saobraćaja, te je u sklopu realizacije projekta izgrađena i rampa za nesmetan prolazak osoba sa invaliditetom. Finansijer projekta je Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 7.550 KM.

 

Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar je pokrenula ovaj projekat s ciljem povećanja sigurnosti učenika na putu do pomenute škole i povratka kući, posebno jer se radi o saobraćajnici sa visokom frekvencijom  saobraćaja.

 

Elaborat za ovaj projekat je uradila firma „Design & QC“ d.o.o. Sarajevo, u kojem je navedeno da je stara ploha za umirivanje saobraćaja, zbog svoje dotrajalosti, predstavljala problem pješacima, posebno starijim i osobama u kolicima, ali i za bezbjedno odvijanje saobraćaja motornih vozila kroz tri saobraćajne trake.

 

Stoga je projektom preporučeno uklanjanje izdignute plohe, kao i rekonstrukcija ovog dijela Ulice Fra Anđela Zvizdovića u dužini od 15 metara. Visina novog prelaza je deset centimetara iznad saobraćajnice. Također je urađena nivelacija šahtova i slivničkih rešetki i na kraju radova je iscrtana horizontalna saobraćajna signalizacija.