Što prije krenuti sa realizacijom projekta izgradnje Prve transverzale na dionici od Bara do Hotonja

Nakon što je prošle sedmice u Općini Centar, na inicijativu načelnika dr. Nedžada Ajnadžića, održan sastanak na kojem se razgovaralo o realizaciji projekta izgradnje Prve transverzale, aktivnosti su nastavljene održavanjem sastanka u prostorijama Zavoda za planiranje razvoja KS, a koji je vodio direktor Zavoda Hamdija Efendić.

Sastanku su prisustvovali ministar saobraćaja KS Mujo Fišo, načelnik Općine Vogošća Edin Smajić, direktor Direkcije za puteve KS Nermin Drnda, direktorica Zavoda za izgradnju KS Ljiljana Pelidija, osnivač projektantske firme TZI- Inženjering d.o.o. Zoran Trobok i pomoćnica ministra finansija KS Branka Arslanagić. U ime Općine Centar sastanku su prisustvovali načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, njegov savjetnik Mustafa Resić i pomoćnica načelnika za prostorno uređenje i komunalne poslove Alma Sadović.

 

Ministar Fišo kazao je da je cilj današnjeg sastanka donošenje zaključaka koji će definirati naredne korake kada je u pitanju intenziviranje aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje Prve transverzale.

 

-Očekujem da ćemo zajedničkim angažmanom uskoro krenuti sa realizacijom ovog izuzetno važnog projekta. Neophodno je da idemo sa zaključcima prema Vladi Kantona Sarajevo kako bi Vlada donijela odluku o pokretanju realizacije projekta izgradnje na dionici od Bara do Hotonja i obezbijedila finansijska sredstva potrebna za početak radova. Ovaj projekat se treba realizirati u fazama, naglasio je Fišo.

 

Načelnik Ajnadžić istakao je da Vlada KS mora hitno na dnevni red staviti donošenje odluke o početku realizacije ovog projekta.

 

-Zadovoljan sam što ozbiljno razgovaramo o ovom projektu koji je od esencijalnog značaja kako za nas koji ovdje sjedimo, tako i za građane Kantona Sarajevo. Mi moramo poštovati sve procedure, ali također moramo intenzivirati aktivnosti u cilju što kvalitetnije pripreme za početak izvođenja radova na onim dionicama na kojima je moguće, dodao je Ajnadžić.

 

Između ostalog, na sastanku je istaknuto da je skladu sa zaključcima sa prethodnog sastanka, Općina Vogošća izdala urbanističku dozvolu za dionicu koja prolazi teritorijom općine Vogošća, a da je i Općina Centar pri kraju sa izdavanjem dozvole za dionicu koja prolazi njenom teritorijom. Nakon izdavanja urbanističkih saglasnosti naredni korak je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, obezbjeđenje finansijskih sredstava, te izdavanje građevinske dozvole što je preudslov za raspisivanje tendera za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.

 

Na kraju sastanka zaključeno je da resorno ministarstvo pripremi prijedlog zaključka koji će biti upućen Vladi KS na odlučivanje, a koji se odnosi na pokretanje realizacije projekta izgradnje Prve transverzale na dionici od Bara do Hotonja, budući da pomenuta dionica ima najmanje zahtjeva po pitanju rješavanja imovinsko-pravnih pitanja. Dogovoreno je i da Vlada KS uputi zahtjev Zavodu za izgradnju KS da odmah započne rješavanje imovinsko-pravne problematike na pomenutoj dionici, a u saradnji sa lokalnim zajednicama. Od premijera Kantona Sarajevo zatraženo je da uputi zahtjev prema Vladi FBiH za održavanje sastanka sa premijerom Federacije u vezi sa finansiranjem projekta izgradnje Prve transverzale na kojem će biti prisutni predstavnici Ministarstva finansija KS, Ministarstva saobraćaja KS, Direkcije za puteve KS, općina Centar i Vogošća te Zavoda za izgradnju i Zavoda za planiranje razvoja KS.