Boračko-invalidska zaštita

Boračko-invalidska zaštita je važna socijalna usluga koju pruža Općina Centar kako bi se osigurala podrška i pomoć boračkoj i invalidskoj populaciji.

Općina Centar izdvajanjem značajnih sredstava iz svog budžeta osigurava različite oblike pomoći i podrške, uključujući zdravstvenu zaštitu, finansijsku pomoć, pristupačnost javnim uslugama i drugo. Finansiranje prava iz oblasti boračke zaštite , obezbjeđuje se iz budžetskih sredstava Općine Centar Sarajevo, kao i drugih nivoa vlasti.