Zdravstvo
U stalnom nastojanju da građanima osigura sve bolje uvjete življenja, Općina Centar već godinama pomaže različite ustanove važne za siguran i kvalitetan život u našem gradu. Značajni budžetski iznosi izdvajaju se svake godine za nabavku najsavremenije medicinske opreme, obnovu postojećih i izgradnju novih ambulanti i slično.
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.