ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA


S ciljem popravljanja stanja u zdravstvu i podizanja kvaliteta zdravstvenih usluga na viši nivo, potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti:

Osigurati uvjete za promociju zdravlja i zdravog načina života;

Kontinuirano opremanje zdravstvenih ustanova savremenom medicinskom aparaturom;

Primjena novih informacionih tehnika u zdravstvu;

Daljnja implementacija projekta porodične medicine s ciljem približavanja zdravstvenih usluga svim građanima na području općine Centar Sarajevo;

Izrada, praćenje i evaluacija programa mjera zdravstvene zaštite stanovništva i preventivno-promotivnih programa na području općine Centar Sarajevo;

Kontinuirano provoditi borbu protiv svih oblika ovisnosti (duhan, alkohol i narkotici);

Mladi i zdravlje, reproduktivno zdravlje, planiranje porodice i razvoj su prioriteti politike javnog zdravstva;

Edukacija stanovništva (osigurati uvjete i angažman medija za njeno kontinuirano sprovođenje);

Osigurati stalne kontrole zdravstvene ispravnosti hrane u vrtićima, školama, tržnicama i drugim mjestima javnog prometa i potrošnji hrane;

Osigurati veterinarsku zaštitu na nivou općine Centar Sarajevo, putem javnih i privatnih veterinarskih organizacija, sa ciljem zaštite i prevencije od bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama i koje uzrokuju velike ekonomske štete;

U oblasti socijalne zaštite potrebno je poduzeti slijedeće aktivnosti:

Zaštita i podrška proširenju porodice (novčana pomoć porodiljama, te jednokratna pomoć za opremu beba);

Urediti sistem socijalne zaštite i nastaviti pružati podršku socijalno ugroženim kategorijama stanovništa općine Centar Sarajevo (izraditi Program mjera za pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva, izraditi bazu podataka na jednom mjestu za sva socijalna davanja);

Osigurati sredstva za rad javnih kuhinja;

Osigurati sredstva za subvencije komunalnih usluga za socijalno ugrožena lica;

Razvoj nevladinog sektora za djelovanje u segmentu socijalne zaštite;

Radno sposobna, socijalno ugrožena lica, podržati poticajima za samozapošljavanje u poljoprivredi ili obrtu;

Otkupljivanje poljoprivrednih proizvoda i ustupanje istih javnim kuhinjama i drugim karitativnim organizacijama;

Finansijska podrška humanitarnim organizacijama;

Podrška ustanovama koje brinu o djeci i odraslim s posebnim potrebama, žrtvama nasilja u porodici i slično;

Obezbijediti sredstva za potporu obnove i izgradnje objekata povratnicima, te pomoć za raseljene i povratnike;

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.