EKOLOŠKI PROJEKTI, ZAŠTITA I ODRŽAVANJE PARKOVA I JAVNIH POVRŠINA, SKLANJANJE PASA LUTALICA
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


Poboljšanje stanja u oblasti zaštite životne sredine će se ostvariti poduzimanjem sljedećih mjera i aktivnosti:

Kontinuiranim mjerama i akcijama osigurati visok nivo komunalne higijene na području cijele općine;

Zaštita izvorišta pitkih voda;

Inicirati i uzimati učešće u volonterskim akcijam (Let’s Do It – očistimo zemlju za jedan dan...);

Izraditi Program saniranja divljih deponija otpada;

Pratiti parametre kvalitete zraka i prezentirati ih javnosti;

Poticati korištenje obnovljivih izvora energije i tehnologija čije korištenje smanjuje stvaranje materija štetnih po okoliš;

Održavanje čistoće i red na javnim površinama gdje se ona ne održava ili koje se nedovoljno održavaju;

Redovno održavanje trgova i drugih pješačkih zona i njihovo oslobađanje od automobila;

Pokretanje projekta energetske efikasnosti, odnosno utopljavanje stambenih zgrada;

Efikasno i brzo uklanjanje pasa lutalica sa ulica, na zakonit način i u saradnji sa drugim općinama i Kantonom Sarajevo, i uspostaviti službe koje će trajno ukloniti pse lutalice sa ulica;

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.