Zajednički poslovi
Naša misija je da za potrebe Općinskog vijeća, načelnika općine, općinskih službi za upravu i drugih općinskih organa i službi vršimo:
  • nabavku opreme i potrošnog materijala;
  • prijepis i umnožavanje materijala; pružanje usluga prevoza i održavanje voznog parka;
  • opsluživanje telefonske centrale;
  • fizičko obezbjeđenje zgrade;
  • tekuće i tehničko održavanje objekata;
  • održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama.

 

Pomoćnik općinskog načelnika:

Sulejman DRECA  

T: + 387 33 562 320
E: sulejman.dreca@centar.ba
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.