Investment Guide for Centar Municipality Sarajevo
Vodič za investiranje u Općini Centar
Osnovna vodilja u usmjeravanju investicija je Strategija razvoja općine Centar do 2015.godine.

Strategijom je utvrđen jedan od prioritenih ciljeva - povećanje investicija stvaranjem uređenog poslovnog ambijenta i razvojem novih modela investiranja. To podrazumijeva unaprijeđenje poslovnog ambijenta i stvaranje poticajnih uslova u cilju iskorištavanja razvojnih potencijala, podršku domaćim i stranim investitorima, promociju partnerstva javnog i privatnog sektora, posebno gdje nije dovoljan javni kapital (infrastruktura i društveni sektor). Tako je Vodič svojevrsna operacionalizacija strateških opredjeljenja Općine: sadrži mogućnosti i ideje koji daju temelj za razvijanje projekata u funkciji realizacije utvrđenih razvojnih ciljeva. Zašto ulagati na području općine Centar je tema I poglavlja u kome je poseban značaj dat konkurentnosti općine ključnom preduvjetu za privlačenje investicija. Pitanje javno-privatnog partnerstva je promovirano na realizaciji strateških pravaca građenja konkurentnosti općine. Razvijen je koncept determinanti investicija koji se odnose na
konkurentne prednosti koje pruža lokacija investicija i kompanija koje poduzimaju investicije

 +387 33 551 530
+387 33 551 531

 

biznis@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.