Vjerske zajednice

 

ALIPAŠINA DŽAMIJA
M. Tita 14 

AHMEDA USKUFIJE-ČELEBI
Mandrina 17

DŽAMIJA
Patriotske Lige b. b.
JEZERO

 DŽAMIJA
BREKA

Ismeta Mujezinovića bb.

DŽAMIJA
Tepebašina 29

DŽAMIJA
Čekaluša

DŽAMIJA U ČEKALUŠI
Čekaluša 31
DŽAMIJA ČOBANIJA
Čobanija broj 11
DŽAMIJA DONJI SOUKBUNAR
Soukbunar 35

DŽAMIJA
Nedažada Mušića

DŽAMIJA MAGRIBIJA
Magribija 5

DŽAMIJA BJELAVSKA
Bjelave

DŽAMIJA KJATIB ISMAILOVA
Pehlivanuša
DŽAMIJA HADŽI DŽAFER
Provare
DŽAMIJA DONJA
Sarač Ismailova
MESDŽID
Breka 108
MESDŽID
Antuna Hangija 1
MESDŽID GORNJA
Sarač Ismailova
TEKIJA NAKŠIBENDIJSKA
Sarač Ismailova
MESDŽID U STAROM DOMU U NAHOREVU
Nahorevo
MESDŽID
Cicin Han 93
ADVENTISTČKA CRKVA
Tepebašina 3
KUĆA ČASNIH SESTARA
Antuna Hangija 106
ŽUPNI URED SVETI JOSIP
Herceg Stjepana 6
SAMOSTAN EGIPAT
Bjelave
CRKVA
Mehmed paše Sokolovića
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA
Kaptol 7
CRKVA SVETI VINKO
M. Tita 44

DŽAMIJA
Muhameda Ef. Pandže bb
DŽAMIJA BARDAKČIJE
Breka 13
ISLAMSKA VJERSKA ZAJEDNICA
Reisa DŽ. Čauševića 2
ŠEHIDSKO GROBLJE VELIKI PARK
M. Tita bb

 
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.