BIZNIS CENTAR
Vizija Općine Centar
Općina Centar je u evropskoj metropoli Gradu Sarajevu, spaja obilježja istoka i zapada, međusobno povezuje tokove kapitala, roba, usluga, tehnologija, ljudi.

Općina Centar je mjesto:

 • unosnog poslovanja
 • izmjenjene privredne strukture karakteristične za nova kretanja u svijetu /nove kreativne ekonomije/
 • atraktivno za privlačenje investicija
 • pogodno za razvoj novih tehnologija
 • razvijenog finansijskog, trgovačkog i uslužnog poslovanja
 • ambijentalno uređeno i atraktivno
 • obrazovanog stanovništva
 • ugodnog i zdravog življenja
 • razvijenog ruralnog područja
 • u koje se rado dolazi
 • održavanja značajnih regionalnih i evropskih kulturnih manifestacija-kuturni centar
 • ekološki revitalizovano
 • najznačajnije središte urbanog, poslovnog, sajamskog, kulturnog turizma i razvijenog ruralnog turizma
 • sportski, obrazovni, naučni i zdravstveni centar
Telefon: + 387 33 551 530
Fax: + 387 33 551 531
E-mail: biznis@centar.ba

Transformacija dijamanta konkurentskih prednosti općine Centar neće
biti moguća bez sinergijskog djelovanja na reformama i tranziciji
ekonomije BiH, FBiH, Kantona Sarajevo, a pogotovo bez strateškog
repozicioniranja Grada Sarajeva. Kao i svi drugi gradovi u zemljama u
tranziciji i Sarajevo doživljava temeljite strateške promjene u svojoj
ekonomskoj, socijalnoj i prostornoj strukturi.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.