Vijećnička pitanja i inicijative

U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Općina Centar je pokrenula novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika Općine Centar.

 

Kako bi se informisali o radu vijećnika Općine Centar potrebno je da na desnoj strani odaberete broj sjednice ili ime i prezime vijećnika.ili2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.