Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
Urbanizam i zaštitu okoliša

Pomoćnica općinskog načelnika: Amela LANDŽO
T:  + 387 33 562 323 
E:  amela.landzo@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.