UP / RP - Projekti

Urbanistički projekti / Regulacioni planovi

Datum Dokument
25.09.2020.
1-1 PRIJEDLOG - ODLUKE O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA ''PARK-ŠUMA HUM'' - Izgradnja naseljske saobraćajnice -
25.09.2020.
1-2 PRIJEDLOG - ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA ''PARK-ŠUMA HUM'' - Izgradnja naseljske saobraćajnice -
25.09.2020.
1-3 PLANIRANO STANJE
25.09.2020.
1-4 IZVOD IZ RP
07.07.2020.
Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski park Crni vrh
07.07.2020.
Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Panjina kula-Hrastovi, lokalitet Breka“.
01.07.2020.
Izmjene i dopune Urbanistikog projekta ''Kvadrant Sirano - Pozorište mladih''