UP / RP - Projekti

Urbanistički projekti / Regulacioni planovi

Datum Dokument
07.07.2020.
Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski park Crni vrh"
07.07.2020.
Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Panjina kula-Hrastovi, lokalitet Breka“.
01.07.2020.
Izmjene i dopune Urbanistikog projekta ''Kvadrant Sirano - Pozorište mladih''