PODRŠKA OPĆINE CENTAR RAZVOJU TURIZMA
Turizam
Općina Centar je po ostvarenim rezultatima u turizmu najuspješnija općina u Kantonu i jedna od najuspješnijih u BiH. Za takve rezultate duguje prije svega svojoj poziciji u Gradu Sarajevu kao političkom, finansijskom, poslovnom, obrazovnom, zdravstvenom, kulturnom centru i medijskom centru BIH. Također, Općina Centar raspolaže sa značajnim brojem smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, kulturnih institucija (muzeji, galerije, pozorišta), sportskom infrastrukturom, sajamskim prostorima, što na određen način obezbjeđuje monopolistički položaj i konkurentnu prednost u odnosu na druge općine i Gradove.

Turističku privredu Općine Centar sačinjavaju u užem smislu: Hoteli, moteli, prenoćišta, ugostiteljski kapaciteti, turističke agencije. U širem smislu turističku privredu čine i sve druge komplementarne djelatnosti koje participiraju u ukupnom turističkom prihodu, kao što su trgovina, prevoz putnika, banke i sl.


Smještajni kapaciteti-hoteli i drugi smještajni kapaciteti

Općina Centar raspolaže sa 831 ležajem u hotelima, omladinskim hotelima, prenočištima i evidentiranim sobama za iznajmljivanje. Osnovne karakteristike u oblasti  smještajnih kapaciteta su: niska iskorištenost kapaciteta /cca 25%/, visok broj zaposlenih, visoke cijene, nedovoljno investiranje, nepovoljna struktura hotelskih kapaciteta /nedostaju hoteli 4 ili 5 kategorije/.

Sve to direktno smanjuje konkurentnost , naročito u segmentu organizovanja značajnih međunarodnih seminara, kongresa, značajnih sportskih, kulturnih, poslovnih  i političkih manifestacija.


Ugostiteljstvo

Na području Općine Centar posluje 369 ugostiteljskih kapaciteta širokog spektra od kafea, kafe slastičarnica, buregdžinica, čevabdžinica, restorana. Raspon je veoma širok u pogledu kvaliteta ugostiteljske ponude, kvaliteta usluge, sanitarnih uslova i  kvaliteta ugostiteljskog objekta.

Saobraćaj

Opština Centar zbog svoje konfiguracije i prostornih limita ima izražene probleme u svim vrstama saobraćaja, posebno saobraćaja u toku i stacionarnog saobraćaja.

Kadrovi

U komparaciji sa konkurentnim destinacijama u regiji općina Centar ima obrazovano domicilno stanovništvo i solidan profesionalan kadar u ugostiteljstvu, hotelskim kapacitetima i turističkim agencijama. U narednom periodu neophodni su programi edukacija posebno u oblasti kulinarstva/ gastroponuda/, profesionalnih turističkih vodiča /kulturni turizam/, animatora /kulturni i sportski sadržaji/ i posebno jačanja receptivnog  turizma.

Takođe neophodno je koristiti obrazovane mlade kadrove u oblasti novih tehnologija za jačanje marketinga prema ciljanim tržištima.
Pregled turističkih resursa Opštine Centar
Resurse Općine Centar sačinjavaju : kulturno istorijska baština i prirodno nasljeđe, prostorni resursi, okoliš,  obrazovano stanovništvo, struktura zaposlenih, prepoznatljivost, sigurnost, informisanost , organizovanost  destinacije , kulturne i sportske manifestacije, poslovni sadržaji (sajmovi, kongresi, trgovina)

Kulturni turizam
Kulturno istorijska baština , kulturne manifestacije i institucije kulture koje se nalaze na području Općine Centar su strateška konkurentna prednost .
Prisutnost civilizacija na današnjem području općine Centar u periodu od NEOLITA-ANTIČKOG PERIODA-SREDNJEG VIJEKA-OSMANSKOG PERIODA-AUSTROUGARSKOG PERIODA-PERIODA JUGOSLAVIJE-NEZAVISNE BiH , je ostavila objekte i tragove koje treba zaštiti i valorizovati u funkciji obogaćenja turističke ponude.
U savremenim turističkim trendovima na globalnom turističkom tržištu, razvoj kulturnog turizma predstavlja "hit", naročito u kombinaciji sa aktivnim odmorom.

Kulturne manifestacije

Općina Centar je domaćin mnogim tradicionalnim kulturnim manifestacijama kao što su: Sarajevska zima, MESS, Sarajevski filmski festival, likovne izložbe i sl.
Uspješno organizovanje i jačanje kulturnih manifestacija generiše razvoj turizma u narednom periodu.

Sportski turizam

Na području Općine Centar postoji najznačajnija sportska infrastruktura u regiji /Olimpijske dvorane, OC stadion Koševo/, takođe blizina olimpijskih borilišta Bjelašnica, Jahorina, Trebević, primoravaju na razmišljanje da se ti kapaciteti efikasnije iskoriste u funkciji razvoja.

Prirodno nasljeđe

Ruralno područje sa Spomenikom  prirode Skakavac  je resurs koji tek treba iskoristiti u narednom periodu.

Poslovni turizam

U periodu 1970-1992 godine Sarajevski sajam /Skenderija/ je na nivou bivše države bio po broju izlagača i kvalitetu sajamskih manifestacija, kao i pratećim sadržajima /sajamski simpozijumi/ treći sajam poslije Zagrebačkog i Beogradskog.

Razlozi za pad interesa izlagača su mnogobrojni i ne mogu se obraditi u ovoj kratkoj informaciji, moguć je samo zaključak da se moraju preduzeti mjere (Kanton, Grad, Općina Centar i partneri iz privatnog sektora) da se sajamska funkcija unaprijedi.

Trgovina
U ukupnom DBP  koji se ostvaruje na području općine Centar dolazi do znatnog pada učešća trgovine. Veliki dio trgovine se "seli" na područje Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže, Hadžića, Kiseljaka zahvaljujući izgradnji velikih prodajnih centara INTEREKS, VISA, MERKATOR.

Općina Centar dobitnik „Zlatne turističke ruže 2010“
 
Općina Centar Sarajevo dobitnik je „Zlatne turističke ruže“ za 2010. godinu – prestižnog priznanja koje joj je kao jedinici lokalne uprave dodijeljeno za doprinos razvoju turizma.

Turističku privredu Općine Centar sačinjavaju u užem smislu: Hoteli, moteli, prenoćišta, ugostiteljski kapaciteti, turističke agencije. U širem smislu turističku privredu čine i sve druge komplementarne djelatnosti koje participiraju u ukupnom turističkom prihodu, kao što su trgovina, prevoz putnika, banke i sl.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.