Trg Oslobođenja - Centar

MJESNO PODRUČJE TRG OSLOBOĐENJA:

 • Buka od broja 1 do broja 9 i od broja 2 do broja 6,
 • Branilaca Sarajeva od broja 21 do broja 53 i od broja 20 do broja 34,
 • Dalmatinska od broja 1 do broja 17 i od broja 2 do broja 6,
 • Ferhadija od broja 1 do broja 7 i od broja 2 do broja 14,
 • Gimnazijska od broja 1 do broja 11,
 • Gajev trg broj 1,
 • Kaptol od broja 1 do broja 9 i od broja 2 do broja 30,
 • Kulovića od broja 1 do broja 17 i od broja 2 do broja 8,
 • Muhameda Kantardžića od broja 1 do broja 3,
 • Mula Mustafe Bašeskije od broja 1 do broja 5 i od broja 2 do broja 4,
 • Obala Kulina Bana od broja 9 do broja 17,
 • Maršala Tita od broja 27 do broja 33 i od broja 54 do broja 62 i
 • Ćemaluša od broja 1 do broja 7 i od broja 2 do broja 14.


MJESNO PODRUČJE CENTAR

 •  Branilaca Sarajeva od broja 1 do broja 19-B i od broja 2 do broja broja 18,
 •  Branislava Đurdeva broj 1i od broja 2 do broja 22,
 •  Jadranska od broja 1 do broja 13,
 •  La Benevolencija  broj 1 i od broja 2 do broja 16,
 •  Musala od broja 1 do broja 9 i od broja 2 do broja 8,
 •  Mehmeda Spahe od broja 1 do broja 7 i od broja 2 do  26,
 •  Maršala Tita od broja 11 do broja 25 i od broja 14 do 52,
 •  Mis Irbina od 1 do 13 i od broja 2 do 26, od broja 1 do broja 17 i od broja 2 do broja 14,
 •  Pruščakova od broja 1 do broja 31 i od broja 2 do broja 30,
 •  Radićeva od broja 1 do broja l7 i od broja 2 do broja 16,
 •  Reisa Džemaludina  Čauševića broj 1 i od broja 2 do broja 6,
 •  Trampina od broja 2 do broja 12,
 •  Šenoina od 1 do 3 i od broja 2 do broja 16 i
 •  Alije Isakovića od 1do 5,
 •  Obala Kulina bana od broja 1 do broja 7.

Karta MZ "Trg oslobođenja - Centar"
 

 

 

Mis Irbina 18


 

+ 387 33 226 645


 

mz.trgoslobodjenja@centar.ba

 

 

SAVJET MZ

 1.  Kujundžić Faris, predsjednik
 2.  Fazlija Edin, zamjenik
 3.  Papo Albert, član
 4.  Kapetanović Edina, član
 5.  Čengić Kenan, član
 6.  Bukva Emir, član
 7.  Vlašić Edina, član
 8.  Hašinbegović Maja, član
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.