Trg oslobođenja – Centar

MJESNO PODRUČJE TRG OSLOBOĐENJA:

Buka od broja 1 do broja 9 i od broja 2 do broja 6,
Branilaca Sarajeva od broja 21 do broja 53 i od broja 20 do broja 34,
Dalmatinska od broja 1 do broja 17 i od broja 2 do broja 6,
Ferhadija od broja 1 do broja 7 i od broja 2 do broja 14,
Gimnazijska od broja 1 do broja 11,
Gajev trg broj 1,
Kaptol od broja 1 do broja 9 i od broja 2 do broja 30,
Kulovića od broja 1 do broja 17 i od broja 2 do broja 8,
Muhameda Kantardžića od broja 1 do broja 3,
Mula Mustafe Bašeskije od broja 1 do broja 5 i od broja 2 do broja 4,
Obala Kulina Bana od broja 9 do broja 17,
Maršala Tita od broja 27 do broja 33 i od broja 54 do broja 62 i
Ćemaluša od broja 1 do broja 7 i od broja 2 do broja 14.

MJESNO PODRUČJE CENTAR


 Branilaca Sarajeva od broja 1 do broja 19-B i od broja 2 do broja broja 18,
 Branislava Đurdeva broj 1i od broja 2 do broja 22,
 Jadranska od broja 1 do broja 13,
 La Benevolencija  broj 1 i od broja 2 do broja 16,
 Musala od broja 1 do broja 9 i od broja 2 do broja 8,
 Mehmeda Spahe od broja 1 do broja 7 i od broja 2 do  26,
 Maršala Tita od broja 11 do broja 25 i od broja 14 do 52,
 Mis Irbina od 1 do 13 i od broja 2 do 26, od broja 1 do broja 17 i od broja 2 do broja 14,
 Pruščakova od broja 1 do broja 31 i od broja 2 do broja 30,
 Radićeva od broja 1 do broja l7 i od broja 2 do broja 16,
 Reisa Džemaludina  Čauševića broj 1 i od broja 2 do broja 6,
 Trampina od broja 2 do broja 12,
 Šenoina od 1 do 3 i od broja 2 do broja 16 i
 Alije Isakovića od 1do 5,
 Obala Kulina bana od broja 1 do broja 7.

ADRESA:
Mis Irbina 18

TELEFON
+ 387 33 226 645

EMAIL:
mz.trgoslobodjenja@centar.ba

 

Datum Dokument
26.03.2019.
Karta MZ Trg Oslobođenja Centar