Trg oslobođenja – Centar

TERITORIJALNI OBUHVAT

MJESNO PODRUČJE TRG OSLOBOĐENJA:

MJESNO PODRUČJE CENTAR

ADRESA:
Mis Irbina 18
TELEFON
+ 387 33 226 645
EMAIL:
mz.trgoslobodjenja@centar.ba

 

Datum Dokument
26.03.2019.
Karta MZ Trg Oslobođenja Centar