Strateški dokumenti i akcioni planovi
Strateški dokumenti
STRATEŠKO PLANIRANJE    
 
Aktivnosti LER-a:
Analiza
- ključnih indikatora u sektorima koji su tradicionalno zastupljeni u opštini, ili u sektorima koji se tek pojavljuju
- trendova i procjena razvojnih potencijala postojećih i sektora/vertikala u nastajanju
- konkurencije u postojećim ili sektorima/vertikalama u nastajanju i sposobnost opštine Centar da razvije konkurentnu prednosti u ciljanim tržišnim nišama
- stanja radne snage na tržištu rada
- tehničke i socijalne  infrastrukture koja može podržati sektorsku konkurentnu prednost
 
Kreiranje vizije lokalnog ekonomskog razvoja, utvrđivanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, razvoj programa i utvrđivanje baze projekata u saradnji sa svim akterima planiranja
 
Koordinacija aktivnosti u pripremi  akcionih planova implementacije strategije razvojaSTRATEŠKI DOKUMENTI: Strategija razvoja opštine Centar Sarajevo za period 2016-2022 godine


STRATEŠKI DOKUMENTI: Strateški plan


Akcioni plan općine Centar Sarajevo za rješavanje problema Romske populacije


Strategija prema mladima općine Centar Sarajevo 2014-2020


IT sektor kao nosilac razvoja


Regeneracija urbanog jezgra


Rebrendiranje kulturno-turističkog proizvoda


Prioritetne aktivnosti za razvoj ruralnog područja


Obiteljske farme


SEAP


LEAP Centar


Plan upravljanja otpadom


Projekat Čista Miljacka


Projekat Čista Miljacka - 1.faza


Projekat Čista Miljacka - 2.faza


Projekat Čista Miljacka - 3.faza


 

Kontakt osoba: Slomović Predrag


predrag.slomovic@centar.ba


+387 033 562 347


2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.