ČUVAJMO NAŠU OKOLINU
Stanje okoliša
Kao gusto naseljeno, centralno područje Kantona Sarajevo, Općina Centar je središte trgovinskih, obrazovnih, administrativnih, zdravstvenih, ekonomskih i drugih procesa koji ostavljaju posljedice na životnu sredinu i zdravlje njenih građana.


Stoga je važno okolišno održiv razvoj životne sredine postići planskim pristupom i postavljanjem ciljeva koji neće dozvoliti narušavanje kvaliteta okoliša.
U skladu sa tim, razvijena je metodologija izrade lokalnih ekoloških akcionih planova koja nudi novi pristup u planiranju i provođenju zaštite okoliša.
Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) predstavlja razvojno-planski dokument koji na osnovu procjene stanja okoliša, utvrđenih okolišnih problema i prioriteta, te definiranih akcija doprinosi unapređenju stanja okoliša područja za koji se on izrađuje.
U skladu sa navedenim, Općina Centar je 2005. godine pokrenula inicijativu za izradu takvog plana, koji je baziran na međunarodnim i domaćim iskustvima, a koji bi bio osnova za povezivanje sa sličnim programima većih ili manjih administrativno-političkih zajednica.
Lokalni ekološki akcioni plan Općine Centar je u konačnici objavljen u oktobru 2007. godine, a obuhvatio je između ostalog i i segment procjene stanja okoliša.

Kategorije koje ta procjena podrazumijeva su:
  • Upravljanje kvalitetom zraka
  • Korištenje, zaštita i upravljanje vodnim resursima
  • Korištenje, zaštita i upravljanje zemljištem
  • Upravljanje, zaštita i korištenje šumskih ekosistema
  • Upravljanje otpadom
  • Upravljanje prostorom (prirodni uvjeti, stanovanje, planska dokumentacija, urbano zelenilo)
  • Zaštita prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa
  • Privreda i okoliš (industrijska proizvodnja, poljoprivredna proizvodnja, saobraćaj i veze, energetski sektor itd.)
  • Javno zdravlje
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.