Stalni Javni pozivi

 

POZIV 

za dostavu ponuda za nabavku usluga oglašavanja u dnevnoj štampi i drugim publikacijama za potrebe Općine Centar Sarajevo u toku 2018. godine

 

POZIV 

za dostavu ponuda za nabavku usluga oglašavanja u dnevnoj štampi i drugim publikacijama za potrebe Općine Centar Sarajevo u toku 2017. godine

 

 

POZIV 
za dostavu ponuda za nabavku ugostiteljskih i hotelskih usluga za potrebe Općine Centar Sarajevo u toku 2017. godine

 

 

STALNI POZIV


omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja na području Općine Centar

 


 

Zahtjev za upis


JAVNI POZIV

za dostavu ponude-usluge stručnog usavršavanja-obrazovni seminari

  


2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.