JAVNI INTERES OPĆINE U OBLASTI SPORTA
Sport
U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta planirana je realizacija projekata, koji su u funkciji organizovanog bavljenja sportsko-rekreativnim aktivnostima za sve kategorije građana. Organizator ovih aktivnosti je Općina Centar.
  • izgradnja, obnova i održavanje sportskih objekata od značaja za Općinu;
  • organizovani sport za sve, posebno u funkciji zdravlja građana i kao preventiva devijantnom ponašanju;
  • razvojni sport sa opredjeljenjem na masovnost;
  • efikasnije korištenje prostornih vrijednosti teritorije Općine, te njihove ekonomske valorizacije kroz sport i rekreaciju;
  • sportski odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama i osnovnim školama uključujući i organizaciju takmičenja;
  • stvaranje uslova za besplatno korištenje sportskih objekata za učenike, studente i mlade do 25 godina starosti;
  • evidencija za područje Općine.

 


 


+ 387 33 56 24 74


sport@centar.ba

SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI  ZA ODRASLE
Sportske objekte Općine Centar, date na upravljanje JU "Centar za sport i rekreaciju" građani Općine Centar mogu koristiti bez nadoknade - besplatno u slijedećim terminima:

 
ATLETSKI CENTAR "KOŠEVO"
Stadion "Koševo" Patriotske lige 35   
Trčanje
Za građane sa područja Općine Centar   
Svakim danom od 08:00 do 19:00 sati, osim u dane takmičenja i utakmica

 

FIS
Mis Irbina 10   
Aerobik
Za žene sa područja općine Centar   
Ponedjeljak i četvrtak od 16:30 do 17:30 sati


Za korištenje sportskih objekata građani  Općine Centar se mogu obratiti na adresu:

JAVNA USTANOVA "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU"
Ulica Miss Irbi 10,
Telefon 268-760 fax 214-895
administracija@csrsa.ba

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.