Općinsko vijeće Centar ima 31 vijećnika
Sjednice Općinskog vijeća Centar
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.