Savjet MZ Skenderija Podtekija

  1. Muris Pecar
  2. Sanjin Sinanović
  3. Fariz Kulenović
  4. Nedim Zahiragić
  5. Lidija Stojanović
  6. Himzo Oruč