BIZNIS CENTAR
Sarajevska regionalna agencija
U nastojanju da se prevaziđu brojni socijalni i ekonomski problemi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočila u poslijeratnom periodu, lokalna zajednica je uz podršku međunarodne zajednice pokrenula inicijativu za oporavak i stimuliranje ekonomskog razvoja.

O SERDA-i

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA formirana je u maju 2003. godine, a danas je vodeća razvojna agencija u BiH i nezaobilazan faktor razvoja ekonomije u Bosni i Hercegovini. Njena primarna uloga je poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz pružanje finansijske podrške, provođenje edukacija, razvijanje poduzetničke infrastrukture, razvoj ljudskih resursa, jačanje konkurentnosti, te provedbu različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime.

O Kreditno-garantnom fondu (KGF) SERDA

Kreditno-garantni fond SERDA je finansijska podrška razvoju i jačanju preduzeća, obrtnika, startup biznisa i poljoprivrednika na području Kantona Sarajevo. Ovaj vid finansijskog instrumenta, omogućava i doprinosi većem investiranju, poboljšanju konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta, povećanju prihoda i izvoznih sposobnosti i drugih mogućnosti, a sufinansiran je od Vlade Kantona Sarajevo.

Prednosti za korisnike KGF SERDA

ü  Veoma povoljna kreditna sredstva za postizanje konkurentnosti poslovanja

ü  Potpuno besplatna tehnička podrška u pripremi potrebne dokumentacije za apliciranje na kreditna sredstva

ü  Olakšana, brza i efikasna procedura realizacije kreditnih sredstava

ü  Mogućnost subvencioniranja kamatne stope prema definisanim kriterijima i ostvarenim pravima korisnika kredita

ü  Mogućnost ponovnog apliciranja

Korisnici kreditnih sredstava

Korisnici kreditnih sredstava mogu biti registrirana preduzeća, obrtnici, startup biznisi i poljoprivredni proizvođači sa područja Kantona Sarajevo u skladu sa važećim Pravilnikom o radu KGF SERDA.

Namjena kreditnih sredstava

Kreditna sredstva se mogu usmjeriti (iskoristiti) u stalna i obrtna sredstva.

Pod stalnim sredstvima koja se mogu kreditirati podrazumijevaju se:

ü      kupovina mašine, opreme ili djelova opreme (dokumentovati sa predračunom)

ü      kupovina poslovnog objekta ili izgradnja odnosno nadogradnja poslovnog objekta

ü      kupovina vozila (prevozno ili putničko)

ü      uređenje interijera poslovnog prostora

ü      uređenje proizvodnog pogona

ü      kupovina stočnog fonda (kao osnovno stado)

ü      kupovina mehanizacije

ü      ostala sredstva navedena u zvaničnom finansijskom izvješću

Visina kreditnih sredstava

ü       5.000,00 KM do 200.000,00 KM

Rok otplate kreditnih sredstava

ü Do 5 godina (60 mjeseci) sa mogućnošću korištenja grace perioda do 12 mjeseci za dugoročne kredite

 

Kamatna stopa

ü 3,50 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene kvalitetnim ili prvoklasnim kolateralom

ü 6,00 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene drugim kolateralom/ima

Subvencionirana kamatna stopa

ü 0,5 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene kvalitetnim ili prvoklasnim kolateralom *

ü 3,0 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene drugim kolateralom/ima *

 

* Visina subvencionirane kamatne stope na kreditna sredstva iznosi tri (3) p.p. (procentna poena) ugovorene kamatne stope na odobrena kreditna sredstva koja se realizuju u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA.

Pravo na dodjelu novčanih sredstava za subvencioniranje kamata ostvaruju subjekti male privrede definisani u čl. 3. i 5. Zakona, kojima su odobrena kreditna sredstva putem KGF SERDA d.o.o., koji obavljaju osnovne djelatnosti u skladu sa djelatnostima propisanim Godišnjim planom provođenja programa razvoja male privrede i koji imaju sjedište i implementiraju poticajna kreditna sredstva na prostoru Kantona Sarajevo, a koji redovno, najkasnije do 10 (deset) dana od datuma dospjeća mjesečne obaveze po kreditu, izmire istu,

Novčana sredstva ne mogu se dodijeliti subjektima male privrede koji obavljaju sljedeće djelatnosti: trgovinska (veleprodaja i maloprodaja), ugostiteljska, turizam, proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarna poljoprivreda, prevoz stvari, roba i putnika, otvaranje kasina i drugih igara na sreću.

Korisnici novčanih sredstava za subvencioniranje kamatne stope ne mogu biti privredna društva u stečaju.

Otplata kreditnih sredstava

ü Kreditna sredstva se otplaćuju na jednake mjesečne anuitete

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

ü 0,5% jednokratno, uplaćuje se po realizaciji kreditnih sredstava

Instrumenti osiguranja kreditnih sredstava

ü Odobrena kreditna sredstva mogu biti obezbijeđena nekim od sljedećih instrumenata osiguranja: mjenicama, sudužnicima, založnim pravom na pokretnoj imovini (u slučaju nabavke opreme iz kredita), kvalitetnim i/ili prvoklasnim kolateralom, kombinacijom navedenih instrumenata osiguranja prihvatljivih za SERDA-u i Banku.

 

 

 

 

VAŠ PUT KA POSLOVNOM USPJEHU

KREDITNO-GARANTNI FOND SERDA

Za više informacija o Kreditno-garantnom fondu SERDA molimo Vas da nas kontaktirate

Adresa: Kolodvorska 6

Kontakt telefon: +387 33 648 686, 652 935; fax: +387 33 663 923

E-mali:armina@serda.ba

SARAJEVSKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
SERDA d.o.o. Sarajevo
Hamdije Cemerlica 2/11
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel. + 387 33 652-935
Tel. +387 33 648 -686
Fax.+ 387 33 663-923
Web: www.serda.ba
E-mail: serda@serda.ba
Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) osnovana je u maju 2003. godine od strane Kantona Sarajevo, Grada Istocno Sarajevo i 20 opcina/opština iz Federacije BiH i RS. S obzirom na to da je u 2006. godini završen proces integrisanja svih ( 32 ) opcina/opština Sarajevske makroregije, a prikljucio se i Grad Sarajevo, trenutno SERDA-u cini 35 clanova/osnivaca.
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.