Rad, raseljeni, socijalna zaštita
SLUŽBA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, ZDRAVSTVO, IZBJEGLA I RASELJENA LICA

Zahtjev za ostavrivanje prava na dječiji dodatak


 

Zahtjev za izdavanje rješenja o prestanku prava

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu
 

 

Zahtjev za ostvarivanje prava /porodilje - jednokratna novčana pomoć/

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama

Zahtjev za priznavanje statusa CŽR

Zahtjev za izdavanje uvjerenja
Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć
Zahtjev za obnovu dječijeg dodatka

Zahtjev za obnovu dječijeg dodatka RVI od 20% do 80 % Vojnog invalida

Zahtjev za obnovu ostvarenog praava na porodičnu invalidnu CŽR

Zahtjev za priznavanje statusa i prijava prihvata raseljene osobe
Zahtjev za odjavu zbog promjene boravišta raseljene osobe - boravišta

Zahtjev za priznavanje statusa CŽR i priznanja prava ...

Zahtjev za obnovu ostvarenog prava na ličnu invalidninu i CŽR

Zahtjev za priznavanje prava na ortopedski dodatak CŽR
Zahtjev za priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica CŽR

Zahtjev za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć hljeb i mlijeko


Zahtjev za ostvarivanje prava na JNP porodiljama


Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnjeZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA KUPOVINU LIJEKOVA PENZIONERIMA SA PODRUČJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO


Kontakt telefon

+387 33 56 23 53

Email:

rad@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.