Rad, raseljeni, socijalna zaštita
SLUŽBA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, ZDRAVSTVO, IZBJEGLA I RASELJENA LICA

Jednokratna novčana pomoć za lica u stanju socijalne potrebe (12-01)


Jednokratna novčana pomoć za lica u stanju socijalne potrebe za plaćanje troškova smještaja (09-02)


Jednokratna novčana pomoć za lica kojima je potrebno plaćanje troškova liječenja u zemlji ili inostranstvu (09-03)


Priznavanje statusa CŽR i, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica ortopedski dodatak (12-04)


Dječiji dodatak za djecu RVI-a od 20% do 80% vojnog invaliditeta (12-05)


Dodatak na djecu (12-06)


Priznavanje statusa i prijava prihvata raseljene osobe (12-07)


A) Novčana naknada ženi-majci koja je u radnom odnosu, B) ženi majci koja nije u radnom odnosu (12-08)


Subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama (12-09)


Zdravstvena zaštita za A) dijete korisnika dječijeg dodatka; B) civilne žrtve rata; C) raseljene osobe;... (12-10)


Stalna novčana pomoć za hljeb i mlijeko za A) penzionere u stanju socijalne potrebe; B) lica preko 65.godina starosti bez primanja (12-11)


Obnova ostvarenog prava na ličnu invalidninu CŽR (12-12)


Obnova ostvarenog prava na porodičnu invalidninu CŽR (12-13)


Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije (12-14)


Prestanak prava na A) dječiji doplatak; B) novčanu naknadu ženi-majci koja; C) (ni)je u radnom odnosu (12-15)


Odjava raseljene osobe zbog promjene boravišta prognanika (12-16)


Porodična invalidnina na CŽR (12-17)


Obnova ostvarenog prava na dodatak na djecu (12-18)


Utvrđivanje novog procenta oštećenja organizma CŽR (12-19)


Ortopedski dodatak CŽR (12-20)


Pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica CŽR (12-21)


Kontakt telefon

+387 33 56 23 53

Email:

rad@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.