Prostorno uređenje
SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE POSLOVE

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti

Zahtjev za obračun troškova uređenje gradskog građevinskog zemljišta

Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje

Zahtjev za tehnički pregled građevine i izdavanje upotrebne dozvole


Zahtjev za potvrđivanje etažiranja


Zahtjev za izdavanje urbanističke saglanosti za privremeno korištenje javne površine


Zahtjev za izdavanje odobrenje za građenje za privremeno korištenje javne površine


Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno korištenje javne površine


Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno korištenje javne površine za postavljanje skele, odnosno deponovanje građevinskog materijala


Zahtjev za izdavanje odobrenja za prokop javne površine


Zahtjev za isticanje firme - reklame


Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje oglasa (transparenata, plakata i sl)


Zahtjev za sječu stabala


Zahtjev za dodjelu kućnog broja

Zahtjev za ispravku / izmjenu
Zahtjev za produženje važnosti rješenja

Zahtjev za prijepis rješenje ili zaključka


Prijedlog za obnovu postupka


Prijedlog za izdavanje dozvole za uklanjanje građevine


Prijedlog za iskoličene objekta


Zahtjev za izdavanje uvjerenja o promjeni naziva ulica


Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje podzemnih instalacija


Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje na fasadama

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripremne radove


Zahtjev za izdavanje izvoda iz planinske dokumentacije
Informacija o uvjetima korištenja i mogućnostima gradnje za zemljištu


Smjernice, primjedbe i sugestije za izradu planske dokumentacije

 


Za pregledavanje dokumenata u PDF formatu potreban je Acrobat Reader. Ako ga nemate instaliranog na Vašem računaru, možete ga besplatno preuzeti.

 

prostorno@centar.ba

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.