Prostorno uređenje
SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE POSLOVE

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti (07-01)


Zahtjev za potvrđivanje etažiranja (07-02)


Zahtjev za tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole (07-03)


Zahtjev za obračun troškova uređenja gradskog građevisnkog zemljišta (07-04)


Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje oglasa, transparenata ... (07-05)


Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno korištenje javne površine za postavljanje skele... (07-06)


Zahtjev za izdavanje odobrenja za prokop javne površine (07-07)


Zahtjev za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti (07-08)


Zahtjev za prijepis rješenja ili zaključka (07-09)


Prijedlog za obnovu postupka (07-10)


Zahtjev za produženje važnosti urbanističke saglasnosti / građevinske dozvole (07-11)


Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje (07-12)


Zahtjev za spravku - izmjenu rješenja/zaključka (07-13)


Zahtjev za izdavanje dozvole za uklanjanje građevine (07-14)


Postavljanje na fasade reklamnog panoa, fasadnog displeja, ... (07-15)


Zahtjev za sječu stabla... (07-16)


Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno korištenje javne površine za postavljanje... (07-17)


Zahtjev za isticanje firme - reklame (07-18)


Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za privremeno korištenje javne površine za postavljenje slobodnostojeće bašte, slobodnostojeće reklamne panoe i slobodnostojeće displeje i kioske (07-19)


Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte, slobodnostojeće reklamne panoe i slobodnostojeće displeje i kioske (07-20)


Izvod iz planske dokumentacije - informacije o uslovima korištenja i mogućnostima gradnje na zemljištu (07-21)


Pripremni radovi (07-22)


Dodjela kućnog broja (07-23)


Promjena naziva ulice (07-24)


Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda (07-25)


Zahtjev za potvrdu o tekućem održavanju (07-26)


Zahtjev za obračun troškova naknade za izgradnju skloništa (07-27)


Zahtjev za obračun troškova posebne naknade (07-28)


2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.