OBRAZOVANJE, PROJEKTI I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA DJECU I MLADE OPĆINE CENTAR SARAJEVO
PROJEKTI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA


U oblasti obrazovanja potrebno je:

Poboljšati uslove za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola;

Obezbijediti sredstva za participaciju troškova boravka u predškolskim ustanovama za djecu čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja, te za porodice sa velikim brojem djece;

Obrazovanje uskladiti sa potrebama privrede;

Podržati posebne obrazovne projekte (rad sa učenicima sa posebnim potrebama ili rad sa nadarenom djecom);

Obezbjediti đačke i studentske stipendije odličnim učenicima slabog imovnog stanja, učenicima generacije, učenicima i studentima boračke populacije (djeca šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, demobilisanih boraca);

Obezbijediti sredstva za participaciju troškova svakodnevnog prevoza studenata i đaka, a učenicima osnovnih škola koji su u teškoj socijalnoj situaciji, osigurati novac za školsku užinu);

Pružati podršku u vanškolskim aktivnostima;

Realizirati programe stimulativnog zapošljavanja pripravnika/volontera (povećati broj volontera u Općini Centar Sarajevo);

 Zajedno sa mladima organizovati sportska takmičenja, kulturno-zabavne programe, koncerte za mlade i sponzorisati njihove aktivnosti (izložbe, revije, omladinska poduzetništva i slično);

Stambeno zbrinjavanje mladih (izgradnja stanova po povoljnim uslovima za kadrove, istaknute sportiste, umjetnike i slično);

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.