Privreda i lokalni ekonomski razvoj

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Popunjen obrazac zahtjeva sa popratnom dokumentacijom šaljite nadzelila.aladjuz@centar.ba


Obrasci koji se mogu slati elektronskom poštom su označeni znakom @.
Za ostale obrasce i dalje je na snazi klasičan postupak.
Za obrasce, kao i za sva druga pitanja, pojašnjenja i nedoumice,  molimo vas da se obratite na e-mail adrese i telefonom:
- za samostalno privređivanje: nermina.mesic@centar.ba (033 562 468). 
- za poljoprivrednu i stočarsku djelatnost: ajla.hadzalic@centar.ba (033 562 512) 
Datum Dokument
21.03.2021.
@ - Izdavanje prepisa rješenja
21.03.2021.
@ - Izdavanje uvjerenja
21.03.2021.
@ - Potvrda o posjedovanju poljoprivrednog objekta za držanje i uzgoj stoke na dozvoljenom području
21.03.2021.
@ - Prestanak rada trgovačke radnje, obrta i ugostiteljske radnje / obavljanja djelatnosti
21.03.2021.
@ - Promjena poslovnog sjedišta trgovačke radnje, obrta i ugostiteljstva
21.03.2021.
@ - Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata
21.03.2021.
@ - Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti
29.05.2019.
Izdavanje obavijesti o mogućnosti obavljanja poslovne djelatnosti u određenoj ulici
29.05.2019.
Izmjena obavljanja djelatnosti za trgovačku radnju, obrt i ugostiteljstvo
29.05.2019.
Obavljanje obrtničke djelatnosti u izdvojenom prostoru
29.05.2019.
Obavljanje obrtničke i srodnih djelatnosti putem stručnog poslovođe
29.05.2019.
Osnivanje obrtničke radnje i srodnih djelatnosti
29.05.2019.
Osnivanje trgovačke radnje
29.05.2019.
Osnivanje turističke djelatnosti
29.05.2019.
Osnivanje ugostiteljske djelatnosti
29.05.2019.
Osnivanje zajedničke obrtničke radnje i srodnih djelatnosti
29.05.2019.
Ovjera normativa i cjenovnika
29.05.2019.
Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
29.05.2019.
Preregistracija iz samostalne u zajedničku djelatnost
29.05.2019.
Preregistracija iz zajedničke u samostalnu djelatnost
29.05.2019.
Trajno osnivanje javnog prijevoza
29.05.2019.
Uslovno osnivanje javnog prijevoza
29.05.2019.
Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za fizička lica
29.05.2019.
Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za pravna lica
29.05.2019.
Zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar