Privreda i LER
SLUŽBA ZA PRIVREDU I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničke djelatnosti stambenim prostorijama


Zahtjev za preregistraciju samostalne obrtničke  radnje u zajedničku obrtničku radnju


Zahtjev za preregistaciju firme


Zahtjev za promjenu poslovnog sjedišta 


Zahtjev za izdavanje uvjerenja


Zahtjev za izdavanje prepisa rješenja


Zahtjev za izdavanje obavijesti o mogućnostima obavljanja poslovne djelatnosti u određenoj ulici


Zahtjev za izdavanje odobrenja obrtničke djelatnosti i srodnih djelatnosti


Zahtjev za obavljanje obratničke djelatnosti u izdvojenom prostoru


Zahtjev za izdavanje trajnog odobrenja za obavljanje javnog prevoza


Zahtjev za izdavanje odobrenja za vođenje radnje putem stručnog poslovođe


Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje zajedničkog obrtnička radnje obavljanja obrtičke i srodne djelatnosti


Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje turističke djelatnosti


Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje ugostiteljska radnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti


Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje trgovačke radnje


 

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno - tehničkih i drugih uslova 


Zahtjev za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti


Zahtjev za ovjeru normativa o utrošku namirnica za pojedina jela, pića i napitke


Zahtjev za izdavanje potvrde o posjedovanju poljoprivrednog objekta za držanje i uzgoj stoke na dozvoljenom području Općine Centar


Zahtjev za izdavanje odobrenja za javni prevoz


Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova za /fizička lica/

 


Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova za /pravna lica/

 

 


Zahtjev za izmjenu obavljanja djelatnosti


Zahtjev za prestanak rada radnje, odnosno obavljanja djelatnosti

Kontakt telefon

+ 387 33 56 23 00

Email:

privreda@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.