Privreda i LER
SLUŽBA ZA PRIVREDU I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Osnivanje trgovačke radnje (04-01)


Promjena poslovnog sjedišta trgovačke radnje, obrta i ugostiteljstva (04-02)


Prestanak rada trgovačke radnje, obrta i ugostiteljske radnje (04-03)


Zakup poslovnih zgrada (04-04) i prostorija Općine Centar


Izdavanje uvjerenja (04-05)


Izdavanje prepisa rješenja (04-06)


Uslovno osnivanje javnog prijevoza (04-07)


Trajno osnivanje javnog prijevoza (04-08)


Izmjena obavljanja djelatnosti za trgovačku radnju, obrt i ugostiteljstvo (04-10)


Osnivanje turističke djelatnosti (04-11)


Osnivanje ugostiteljske djelatnosti (04-12)


Osnivanje obrtničke radnje i srodnih djelatnosti (04-13)


Osnivanje zajedničke obrtničke radnje i srodnih djelatnosti (04-14)


Obavljanje obrtničke djelatnosti u izdvojenom prostoru (04-15)


Preregistracija iz samostalne u zajedničku djelatnost (04-16)


Preregistracija iz zajedničke u samostalnu djelatnost. (04-17)


Izdavanje obavijesti o mogućnosti obavljanja poslovne djelatnosti u određenoj ulici (04-18)


Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za fizička lica (04-19)


Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (04-20)


Potvrda o posjedovanju poljoprivrednog objekta za držanje i uzgoj stoke na dozvoljenom području (04-21)


Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (04-22)


Ovjera normativa i cjenovnika (04-23)


Obavljanje obrtničke i srodnih djelatnosti putem stručnog poslovođe (04-24)


Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda (04-25)


Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte
 


+ 387 33 56 23 67

 

privreda@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.