BIZNIS CENTAR OPĆINE CENTAR
Prioritetni ciljevi razvoja Općine
Centar za podršku biznisu ima zadaću da pruža svesrdnu podrške postojećim malim i srednjim preduzećima i programima za pokretanje novih preduzeća, sugerira lokalitete za investiranje u fizičku infrastrukturu, podstiče i doprinosi ulaganjima u "meku" infrastrukturu (educirani ljudski resursi, sistemi institucionalne potpore), poduzima brojne stimulativne mjere za podrška razvoju poljoprivrede...
 • Stvaranje ambijenta unosnog, profitabilnog poslovanja, atraktivnog za poslovanje
 • Razvoj konkurentnih, visokodiferenciranih djeltanosti /IT tehnologije/, jačanje konkurentnosti uz uspostavu partnerskih odnosa između javnog i privatnog partnerstva
 • Pokrivenost planksom dokumentacijom cijelog područja Općine usaglašene sa planovima višeg reda
 • Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture (saobraćaj, saobraćaj u mirovanju, vodosnabdjevanje i kanalizacija, regulacija vodotokova, javna rasvjeta, povezanost Općine sa širim prostorom)
 • Uvođenje tržišnog sistema i povećanja efikasnosti korištenja gradskog zemljišta primjenom instrumenata zemljišne politike
 • Razvoj ljudskih resursa kroz permanentno obrazovanje i sticanje novih znanja, prekvalifikaciju postojećih i povećanje zaposlenosti
 • Valorizacija kulturno-istorijske baštine i prirodnog nasljeđa
 • Obezbjeđenje turističke infrastrukture
 • Promocija kulturnih, sposrtkih, privrednih, sajamskih i kongresnih manifestacija
 • Valorizacija potencijala ruralnog područja /poljoprivreda, seoski i planinski turizam. Etno zanati sa osloncem na "Spomenik prirode Skakavac"
 • Zaštita životne sredine kroz realizacija okolinskih ciljeva iskazanih u EMS-u po normi ISO 14001 i dokumentu LEAP-a
 • Javni red i mir

 +387 33 551 530
+387 33 551 531

 

biznis@centar.ba

Osnovna vodilja u usmjeravanju investicija je Strategija razvoja općine Centar do 2015.godine. Strategijom je utvrđen jedan od prioritenih ciljeva - povećanje investicija stvaranjem uređenog poslovnog ambijenta i razvojem novih modela investiranja. To podrazumijeva unaprijeđenje poslovnog ambijenta i stvaranje poticajnih uslova u cilju iskorištavanja razvojnih potencijala, podršku domaćim i stranim investitorima, promociju partnerstva javnog i privatnog sektora, posebno gdje nije dovoljan javni kapital (infrastruktura i društveni sektor). Tako je Vodič svojevrsna operacionalizacija strateških opredjeljenja Općine: sadrži mogućnosti i ideje koji daju temelj za razvijanje projekata u funkciji realizacije utvrđenih razvojnih ciljeva. Zašto ulagati na području općine Centar je tema I poglavlja u kome je poseban značaj dat konkurentnosti općine ključnom preduvjetu za privlačenje investicija. Pitanje javno-privatnog partnerstva je promovirano na realizaciji strateških pravaca građenja konkurentnosti općine. Razvijen je koncept determinanti investicija koji se odnose na
konkurentne prednosti koje pruža lokacija investicija i kompanija koje poduzimaju investicije

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.