MATIČNI URED
Prijava za sklapanje braka

Ukoliko su budući bračni partneri državljani BiH, za sklapanje braka potrebni su sljedeći dokumenti:

 • izvodi iz matične knjige rođenih
 • uvjerenja o državljanstvu
 • fotokopije ličnih/osobnih karata budućih bračnih partnera i svjedoka
 • uvjerenja o slobodnom bračnom stanju
 • obavijest o evidenciji prebivališta budućih bračnih partnera i svjedoka
 • rok za sklapanje braka ne može biti kraći od 30 dana od dana prijavljivanja


Ukoliko je jedan od budućih bračnih partnera strani državljanin, za sklapanje braka potrebni su sljedeći dokumenti:

 • izvodi iz matičnih knjiga rođenih, za stranog državljanina internacionalni izvod
 • uvjerenja o slobodnom bračnom stanju
 • uvjerenja o državljanstvu
 • uvjerenje da nema zakonskih smetnji za brak sa državljaninom/državljankom
 • fotokopija lične/osobne karte (fotokopija pasoša za stranog državljanina)
 • obavijest o evidenciji prebivališta i prijava boravka za stranog državljanina u Sarajevu (MUP Kantona Sarajevo, Odjel za strance i putne isprave – bijeli karton)

 

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u sobu 20/prizemlje.

+ 387 33  562 373

 

maticno@centar.ba

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.