Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava
P R A V I L N I K O RASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA DODJELU STALNE NOVČANE POMOĆI PENZIONERIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE I LICIMA PREKO 60. GODINA STAROSTI BEZ PRIMANJA

P R A V I L N I K
O RASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA DODJELU STALNE NOVČANE POMOĆI PENZIONERIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE I LICIMA PREKO 60. GODINA STAROSTI BEZ PRIMANJA

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.