Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013
Popis stanovništva
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. će se provesti u periodu od 01. do 15. oktobra 2013. godine.


Obavještenje o Konačnoj listi izabranih kandidata instruktora i popisivača 

za područje Općine Centar Sarajevo

[29.8.2013.]Javni poziv za prijavu kandidata za općinske instruktore i popisivače 

za područje Općine Centar Sarajevo

[1.7.2013.]

Radno vrijeme

10:00 - 15:00


 

Adresa

Muhameda Kantardžića 3
(poslovna zgrada Svjetlosti)

 

Kontakt telefon

+387 33 26 79 25

 

Email

popis@centar.ba

 

 

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

www.bhas.ba
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.