Politika energetske efikasnosti
Općinsko vijeće Centar je, na prijedlog Komisije za energetsku efikasnost Općine Centar, usvojilo 27. novembra 2014. godine dokument

POLITIKA ENERGETRSKE EFIKASNOSTI

 

Opredjeljenje Općine Centar Sarajevo je nabavka i korištenje uređaja visoke energetske efikasnosti, racionalno korištenje energije, kao i promoviranje uštede energije.

 

Općina Centar Sarajevo u svojoj organizaciji uvodi sistem upravljanja energetskom efikasnošću za definisanje ciljeva i planova u segmentu energetske efikasnosti, kao i za sprovođenje planova i mjera za povećanje energetske efikasnosti i uštede energije.

 

Ciljevi i misija Općine Centar Sarajevo u dijelu energetske efikasnosti sastoji se u:

 

  • Identifikaciji, analizi i predlaganju tehničke mogućih i troškovno efektivnih planova i mjera za poboljšanje energetske efikasnosti.
  • Ohrabrivanju i promociji aktivnosti usmjerenih na štednju i povećanje energetske efikasnosti, kao i smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu u procesima potrošnje energije.
  • Promociji korištenja obnovljivih izvora energije i drugih netradicionalnih izvora sa niskim uticajem na životnu sredinu.
  • Promociji i učešću u razmjeni znanja i informacija sa institucijama i organizacijama koje djeluju u oblasti energetske efikasnosti.
  • Doprinosu nacionalnoj politici energetske efikasnosti i smanjenja emisija.
  • Doprinosu globalnoj borbi protiv klimatskih promjena.
  • Podizanju svijesti svih građana Općine Centar Sarajevo po pitanju energetske efikasnosti i ušteda energije. 
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.