PODRŠKA BORAČKIM KATEGORIJAMA

Osiguranje višeg nivoa poštovanja prema zaslužnim ratnim kategorijama stanovništva, kao i očuvanja dostignutog nivoa boračkih kategorija;

Uspostavljanje jedinstvene organizacije boračke populacije;

Podrška, razvoj i realizacija projekata pomoći boračkim populacijama;

Obezbjeđenje novčane pomoći za nezaposlene pripadnike boračke populacije;

Finansijska podrška udruženjima boračkih populacija;

Iznalaženje rješenja za pomoć boračkoj populaciji u rješavanju stambenih i drugih problema;

Iniciranje i pomaganje izrade monografija iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine;

Podrška projektima vjerskih zajednica koji su u funkciji ostvarenja prava građana na slobodno izražavanje vjere kao temeljnog ljudskog prava slobode, te izgradnja, rekonstrukcija, uređenje, održavanje vjerskih objekata;

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.