UREĐENJE I IZGRADNJA PARKIRALIŠTA I BICIKLISTIČKIH STAZA
PARKIRALIŠTA I STAZE

Označavanje i održavanje horizontalne signalizacije na svim parkiralištima, njihovo redovno čišćenje, uvođenje reda u njihovo čišćenje i korištenje, kao i osiguranje redovnog održavanja zelenog pojasa u i oko parkirališta;

Pojačanje rasvjete na parkinzima, te postavljanje video nadzora ili uspostava zaštitarske službe;

Osiguranje parking mjesta za vozila koja koriste invalidne osobe, kao i sankcioniranje svih lica koja uzurpiraju pravo invalidima na posebno parking mjesto;

Izgradnja podzemnih garaža;

Izgradnja biciklističke staze.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.