ŠALTERI 9, 10, 11, 12
Ovjera i legalizacija potpisa
  • ovjera i legalizacija potpisa vrši se samo uz prisustvo osobe koja legalizuje potpis i ličnog dokumenta  (lična karta ili pasoš) za identifikaciju.
  • ovjera fotokopije ili prepisa dokumenta vrši se samo uz priloženi original.
  • ovjera dokumenata koje se odnose na nekretnine i registracije firmi vrše Notari

+ 387 33  562 434

 

maticno@centar.ba

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.