Općinska administracija

Sekretar Općine
Sekretar Općine: Jasna BEBA


Kabinet općinskog načelnika
Stručni savjetnik za administrativne poslove: Edina MUSLIĆ
T: + 387 33 562 309
E: edina.muslic@centar.ba

Stručni saradnik (tehnički sekretar): Amina PIKNJAČ
T: + 387 33 562 310
E: amina.piknjac@centar.ba


Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
Pomoćnica općinskog načelnika: Jasmina FAZLIĆ
T: + 387 33 562 384 
E: jasmina.fazlic@centar.ba


* Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu

Šef odsjeka: 
T: + 387 33 562 445
E: 

Odsjek za socijalnu zaštitu
Šefica odsjeka: 
T:  + 387 33 562 300
E:  


Odsjek za društvene djelatnosti
Šefica odsjeka: Sanija AVDAGIĆ
T: + 387 33 562 473
E: sanija.avdagic@entar.ba


Služba za civilnu zaštitu i  mjesne zajednice
Pomoćnik općinskog načelnika: Vahid BEĆIREVIĆ
T:  + 387 33 562 342
E: vahid.becirevic@centar.ba

Odsjek za civilnu zaštitu
Šef odsjeka:  Meho ČALIJA
T:  + 387 33 562 438
E: meho.calija@centar.ba

Odsjek za mjesne zajednice
Šefica odsjeka: Zakira ŠERO
T: + 387 33 562 378
E: zakira.sero@centar.ba


Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
Pomoćnica općinskog načelnika: Amela LANDŽO
T:  + 387 33 562 323
E:  amela.landzo@centar.ba

* Odsjek za upravno rješavanje
Šefica odsjeka: Kana RAHMANOVIĆ
T:  + 387 33 562 416
E:  kana.rahmanovic@centar.ba
* Odsjek za urbanizam i zaštitu okoliša
Šefica odsjeka: Anira DEDOVIĆ
T:  + 387 33 562 324 
E:  anira.dedovic@centar.ba

Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina
Pomoćnica općinskog načelnika: Belma BAŠOVIĆ
T:  + 387 33 562 356 
E:  belma.basovic@centar.ba


Odsjek za imovinsko-pravne poslove
Šefica odsjeka: Vedrana REMOVIĆ
T:  + 387 33 562 395
E:  vedrana.removic@centar.ba


Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
Šef odsjeka: Amir MUJAN
T:  + 387 33 562 407
E:  amir.mujan@centar.ba


Odsjek za stambene poslove
Šef odsjeka: Nihad BAKALOVIĆ
T: + 387 33 562 359
E: nihad.bakalovic@centar.ba


Služba za finasije i LER

Pomoćnik općinskog načelnika: Fahrudin KURTOVIĆ 
T:  + 387 33 562 370
E:  fahrudin.kurtovic@centar.ba 

Odsjek za finansije
Šefica odsjeka: Zlata ALIĆ-IBIŠEVIĆ
T: + 387 33 562 385
E: zlata.alic@centar.ba

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj
Šef odsjeka: Predrag SLOMOVIĆ
T: + 387 33 562 347
E: predrag.slomovic@centar.ba

Odsjek za poslovne prostore
Šefica odsjeka: Munevera HODŽIĆ
T: + 387 33 562 367
E: munevera.hodzic@centar.ba


Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku
Pomoćnik općinskog načelnika: Admir ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 320
E: admir.sehovic@centar.ba

Odsjek za javne nabavke
Šefica odsjeka: Samira DURAKOVIĆ
T: + 387 33 562 400
E: samira.durakovic@centar.ba

Odsjek za zajedničke poslove
Šef odsjeka: Alma SADOVIĆ
T: + 387 33 562 300
E: alma.sadovic@centar.ba

Odsjek za informatiku
Šef odsjeka: Samir ŠIRIĆ
T:  + 387 33 562 333
E:  samir.siric@centar.ba


Služba za opću upravu 
Pomoćnica općinskog načelnika: Mirsada LINGO  
T: + 387 33 562 308
E: mirsada.lingo@centar.ba


Odsjek za opću upravu
Šefica odsjeka: Rada HASANBEGOVIĆ
T:  + 387 33 562 300
E:  rada.hasanbegovic@centar.ba


* Matični ured
Šefica odsjeka: Ehlima FESTA
T:  + 387 33 562 386
E:  ehlimana.festa@centar.ba


Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje  
Pomoćnik općinskog načelnika: Samir ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 405
E: samir.sehovic@centar.ba


* Odsjek za prostorno planiranje
Šefica odsjeka: Eldina ŠEHOVIĆ
T:  + 387 33 562 424
E:  eldina.sehovic@centar.ba


Inspektorat

Glavna inspektorica: Vildana TASO-KAPETANOVIĆ
T:   +387 33 562 326
M:  +387 61 488 842 
E: inspekcija@centar.ba 

Pravobranilaštvo Općine Centar
Pravobranilac: Suanita MELUNOVIĆ
T:+ 387 33 562 345
E: pravobranilastvo@centar.ba

Ured za internu reviziju
Glavni revizor: Lejla ŠIPUR
T:+ 387 33 562 446
E: lejla.sipur@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.