Opća uprava

Služba za opću upravu

Pomoćnica općinskog načelnika: Mirsada LINGO 
T: + 387 33 562 308
E: mirsada.lingo@centar.ba

* Odsjek za opću upravu
šefica odsjeka: Rada HASANBEGOVIĆ
T:  + 387 33 562 396
E:  rada.hasanbegovic@centar.ba

* Matični ured
šefica odsjeka: Ehlimana FESTA (po ovlaštenju)
T:  + 387 33 562 386
E:  ehlimana.festa@centar.ba