Opća uprava
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

Prijava (zahtjev) za upis rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih


Prijava (zahtjev) za upis činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih


Prijava (zahtjev) za upis podataka u matičnu knjigu umrlih


Prijava (zahtjev) za upis vjenčanja u matičnu knjigu vjenčanih


Prijava (zahtjev) za ispravku-promjenu podataka u matičnoj knjizi, s tim što se ova prijava ne primjenjuje za promjenu ličnog imena u MKR prema tački 54. Uputstva o načinu vođenja matičnih knjiga


Punomoć


Izjava o promjeni prezime poslije razvoda braka


Izjava o promjeni prezime poslije razvoda braka


Izjava jednog svjedoka


Izjava dva svjedoka


Izjava da porodica ne posjeduje motorno vozilo


Zahtjev za izdavanje uvjerenja da nije podnesen zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta


Uvjerenja - Potvrda o životu

Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz biračkog spiska

Zahtjev za korištenje posebnih usluga uz naknadu

Zahtjev za korištenje posebnih usluga bez naknada
 

Prijava ličnog imena djeteta

Smrtovnica


 


+ 387 33 56 23 83

 

opcauprava@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.