Online uvjerenja
Popunite zahtjev za uvjerenjem putem web stranice i u roku od 24 sata ga preuzmite...

Kako bismo unaprijedili i olakšali našu svakodnevnu komunikaciju dovoljno je da popunite formular i traženo uvjerenje u roku od 24 sata ćete moći preuzeti u nadležnoj službi.

Nadležna općinska služba će Vas infomisati putem Vašeg e-mail-a ili telefona o načinu preuzimanja traženog uvjerenja. 

Ime i prezime2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.