Odluka o prihvatanju ponude SarajevoStan nužne popravke (Datum objave 18.4.2017)


Odluka o prihvatanju ponude firme Grakop za izvođenje dodatnih radova na sanaciji korita koševskog potoka (Datum objave 18.4.2017)


Odluka o prihvatanju ponude za opremanje PU Centar (Datum objave 18.01.2017)


Odluka o poništenju postupka nabavke opremanje organa PU Centar Sarajevo (Datum objave 26.12.2016.)


Odluka o prihvatanju ponude za usluge odražavanja računarske mreže u 2017. i 2018 (Datum objave 21.12.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku laptopa za potrebe vijećnika (Datum objave 19.12.2016)


Odluka o prihvatanju ponuda ponuđača za isporuku ISP-a (Datum objave 15.12.2016.)


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje radove nužne popravke na fasadi stambene zgrade (Datum objave 05.12.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku detektora za mine (Datum objave 6.12.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje radova na sanaciji korita Koševskog potoka (Datum objave 10.11.2016)


Odluka o poništavanju nabavke detektora za mine (datum objave 4.11.2016)


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu putem konkurentskog postupka za nabavku robe-sukcesivna isporuka papira u 2017.godini (23.09.2016.)


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu putem konkurentskog postupka za nabavku robe- isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Općine Centar (23.09.2016)


Odluka o prihvatanju ponude firme „Defter“ za nabavku robe – sukcesivna isporuka sredstava za čišćenje i održavanje higijene u 2017 godini (Datum objave: 8.09.2016.)


Odluka o poništenju postupka nabavke radova - Izvođenje radova redovnog održavanja lokalnih i nekatogarisnih cesta (23.08.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku i ugradnju aluminijske bravarije za potrebe Općine Centar (Datum objave 11.11.2016. )


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku robe - sukcesivna isporuka tonera i ketriđa za 2017 godinu (Datum objave 23.08.2016)


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova-nužne popravke na krovu stambene zgrade kolektivnog stanovanja (Datum objave 30.06.2016.)


Odluku o dodjeli ugovora – specijalističko-ginekološki pregled uposlenica Općine Centar putem postupka iz usluga aneksa II dio B (Datum objave 29.06.2016.)


Odluka o poništenju postupka nabavke robe isporuka sredstava za čišćenje i održavanje higijene (datum objave 28.06.2016.)


Odluka o poništenju postupka nabavke vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova zimske službe za period 2016-2020 (datum objave 21.06.2016.)


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenju radova na rekonstrukciji trotoara (15.06.2016. godine)


Izvođenje dodatnih radova na zgradi Općine Centar - elektroinstalacije jake struje (Datum objave: 03.06.2016.)


Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača _ Ginekološki pregled


Odluka - Poništava se postupak nabavke za Sukcesivnu isporuku tonera i ketridža u 2016.


Odluka o prihvatanju ponude za kolektivno osiguranje uposlenika (Datum objave: 29.10.2015.)


Odluka o prihvatanju ponude - stolice - R&S [datum objave: 20.11.2015]


Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal - Defter-komerc [datum objave: 20.11.2015]


Odluka o prihvatanju ponude - papir - Defter-komerc [datum objave: 20.11.2015]


Odluka o prihvatanju ponude za ugostiteljske usluge (datum objave 23.12.2015)


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku zaštitne policijske opreme (Datum objave 27.1.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku radne odjece i obuce za opcinski stab CZ (Datum objave 26.1.2016)


Odluka o prihvatanju ponude Izrada akcijaonog plana energetski održivi razvoj Općine Centar (Datum objave: 26.1.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje dodatnih radova na sistemu vatrodojave ... (Datum objave: 18.2.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za pružanje ugostiteljskih usluga za susret Općinskog načelnika sa predstavnicima Medija (Datum objave: 19.2.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje radova na sistemu videonadzora na zgradi Općine Centar ... (Datum objave: 18.2.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje dodatnih radova na mašinskim instalacijima ... (Datum objave: 18.2.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje dodatnih radova na elektroinstalacijama, računarska i telefonska mreža... (Datum objave: 18.2.2016)


Odluka o prihvatanju ponude firme Japet d.o.o Sarajevo za pružanje usluge održavanja postojećih informacionih sistema (Datum objave: 13.5.2016)


Odluka o prihvatanju ponude firme Grakop za izvođenje radova na investiciono održavanje stepeništa i ograda (Datum objave: 13.05.2016.)


2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.