STUDIJA FORMIRANJE OBITELJSKIH FARMI NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR SARAJEVO
Obiteljske farme
Općina Centar Sarajevo je jedna od najrazvijenijih općina u Kantonu Sarajevo, sa visokim učešćem gradskog stanovništva. Iako ne raspolaže kvalitetnim i značajnijim poljoprivredno-prehrambenim resursima, ipak ovom segmentu privrede, posebno primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i opšte ujednačenom razvoju cjelokupnog ruralnog prostora, poklanja posebnu pažnju kako bi i ruralni dio Općine postao ugodno područje za življenje.

Poljoprivredni resursi kao i mogućnosti za razvoj tržišne poljoprivredne proizvodnje su ograničeni. Unatoč ove činjenice, postoje određene mogućnosti i razlozi za razvoj tržišne poljoprivredne proizvodnje i pružanje raznih usluga, posebno u turizmu, koje ne treba zanemariti. To se, prvenstveno, odnosi na sljedeće:
- 3,4% stanovništva živi u ruralnim područjima (od ukupno 68.067 stanovnika, u prigradskim naseljima Općine Centar živi 2.317 stanovnika),
- Kanton Sarajevo je najveće tržište poljoprivrednih proizvoda u BiH,
- stopa nezaposlenosti u Općini i Kantonu je visoka, pa razvojem proizvodnje hrane za tržište može se značajno uticati na smanjenje nezaposlenosti,
- blizina prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti (za pružanje usluga i turizmu) itd.

Svjetska kriza se posebno osjeća na području proizvodnje hrane i energije, stoga treba posebnu pažnju poklanjati ovim resursima, kako bi se smanjila ovisnost od svjetskih uticaja i smanjile posljedice globalne ekonomske krize.

+387 33 551 530
+387 33 551 531

biznis@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.